• 6304
 • 0

Here are some tips to find the translator that best fit with you:

 1. Have clear requirements:
  The first step in finding what you need, is to be clear of what your needs are exactly. Prepare your translation project requirements in advance, from the language pair, the skill level expected from the translator, their industry experience (if any),the type of translation service needed, and so on. Then, you can simply post these requirements on Teegoe, and we will match you with translators that can meet your requirements.

 1. Look for Qualifications and Experience:
  When you receive translator profiles provided by Teegoe, be sure to look at their qualifications and past projects. In particular, check for certificates such as TOEFL or IELTS, as well as their translation skills tested by Teegoe to make sure they have the right level of skill that you need. You can also look through their experiences and find past projects that they have done with Teegoe to better judge their industry experience.

 1. Give them a test
  If you need to be absolutely certain, you can give the translators a quick test. One of the feature of Teegoe platform is the ability to send a test to the translator via the platform before formally invite the translator to the project, and receive the response from the translator so you can be the final judge of quality and be sure that the translator is fitting with your need.

 1. Post reviews to let other know what you think about the translator

All translators on Teegoe can be reviewed by past clients, and you can do so as well. By doing this you will help promote quality translator, and you can see translators that are well liked by the community with their stars rating to be sure that you are getting a quality translator.

Chia sẻ bài đăng

Bài đăng gần đây

Cùng TeeGoe đạt chuẩn 4 Đúng

Tìm được một dịch giả đúng với như cầu thực sự không phải là việc dễ: Trước tiên, bạn phải tìm loại dịch vụ dịch thuật phù hợp với nhu cầu của mình - bạn đang tìm kiếm một hướng dẫn viên du lịch, hay một người dịch tài liệu? Một người phiên dịch cabin, hay một nhân viên phiên âm? Rất hiếm khi tìm thấy một công ty dịch thuật có mọi thứ bạn cần.

Vì sao phiên dịch viên có thể tin tưởng vào dịch vụ kết nối dễ dàng của TEEGOE?

Khi ứng tuyển cho một vị trí bán thời gian hoặc hoặc làm freelance mảng dịch thuật, hầu hết người dịch mới vào nghề dễ rơi vào tình huống mù thông tin hay chỉ biết sơ về công việc và họ thường không nắm được chính xác mình sẽ phải làm gì cho đến khi nhận việc. Đây là điều thường gặp khi người dịch bắt tay vào công việc trước đó họ không biết liệu mình thừa hay thiếu khả năng không đáp ứng được công việc này. Dẫn đến sự không hài lòng từ cả hai bên, nhà tuyển dụng và cả người dịch. Có bao giờ bạn thấy mình rơi vào tình huống này hay chưa? Có phải là quá khó để tìm một công viêc thực sự tương xứng với khả năng của bạn?

Login Name